Specijalni ventili

Tip VD/ScS

De K8N VD ScS
Standardna verzija
Kućište:Polietilen (PE), Polipropilen (PP)
Pečurka ventila/ noseća ploča:Polietilen (PE), Polipropilen (PP)
Zaptivna folija:FEP
Zaptivka poklopca:Gylon
Vijci / navrtke:Hastelloy C4 (unutra), A2 (spolja)
Priključak sa prirubinicom:DIN 2501 PN 10


Upotreba
Među armatura koja nije zaštićena od ekplozije, sa ventilacionom funkciom za rezervoare. Ugradnja u cevovod. Armatura služi kao podpritisni ili nadpritisni ventil, zavisi koja se prirubnica priključuje prema strani rezervoara. Može da se koristi kao povratni ventil.