Zaštitni ventili protiv eksplozije

Ako se u cevima zapale eksplozivni gasovi, onda eksplozija počinje pre svega kao deflagracija koju označava relativno nizak pritisak i brzina plamena.
Da bi se sprečilo širenje reakcije na priključene delove postrojenja, koriste se KITO-osigurači za deflagaraciju. Za razliku od osigurača protiv detonacije ograničena je upotreba na kratkim cevima između tačke paljenja i ventila.

Typ RV/N-.../...-IIA

Zaštita cevi od eksplozije
DN 800 do DN 1000

Do ekplozivne grupe IIA
Filtrace

Bi-direktionale Deflagrationsrohrsicherung
DN 25 bis DN 400

Explosionsgruppen IIA
Typ RG-Def-IIA-…-1,2

Zaštita za cev od deflagracije
Navoj ⅛“ bis 2“

Od ekplozivne grupe IIA1 do IIA
Typ RG-Def-I-…-1,2

Zaštita za cev od deflagracije
Navoj ⅛“ bis 2“

Do ekplozivne grupe IIA1