Sistem E4.1

Serija E4.21

Serie E4.21

Serija E4.21 Sistem E4.1

1. Pravolinijsko kretanje preko principa unutrašnje i spoljašnje spojnice
2. Tiho kretanje zbog ugrađene kočnice na graničniku radijusa               3. Veoma visoka krutost, veliko opterećenje kod poprečne sile
4. Za 15% veća zatezna čvrstoća (u odnosu na najbolju staru seriju E-4)bolja dužina bez potpore zbog poboljšanog sistema graničnika i vertikalnog radijusa
5. Prečke E-lanca® se vade obostrano
6. Široka plastična prečka-štiti kablove
7. Optimalne glatke površine - dugi rok trajanja
8. Glatka spoljašnjost, manje se lepi prljavština                                       9. Mnoge varijacije unutrašnje podele
10. Priključak za rasterećenje opterećenja                                               11. Pokretan priključak koji se svestrano učvršćuje
12. Alternativno je dostupan sa radijusom savijanja (RBR-verzija) sa zadnje / obe strane 

Unutrašnje širine Bi: 30 do 12 mm
Radijusi savijanja R: 38 do 200 mm
Razmak: 30,5 mm po članku = 33 članaka/m(1007mm)

A1=Pokretni deo,      A2=Tačka fiksiranja                   Razmak: 30,5 mm
Članak po m: 33                                                                     Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K


R038048063075100150200
H104124154178228328428
D8595110120145195245
K185215260300380535690

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 30 mm (kod 1,5 kg/m dodatnog opterećenja).

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                     X-osovina: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osovina: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                           FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom


Kad                 koristim seriju E4.21: Kad ne koristim seriju E4.21: 
  • Potrebna tiha primena
  • Kod većih brzina i/ili ubrzavanja
  • Za duge staze
  • Ako je poželjan E-lanac® sa slabom vibracijom (serija E3.22)
  • Poželjno jednostrano otvaranje E-lanca® ili E-cevi iz  razloga u ceni (serija 1400 , serija 1500 , serija 1450 , Serie 1480)
  • Ako su poželjne E-cevi koje se jednostrano otvaraju, za jeftinu cenu (serija R117, serija R118) 
Priključci

Priključak


Preporučuje se kod dužine bez potpore i klizne primene

KMA-priključak sa svestranim pričvršćivanjem

Za ugradnju na uskom prostoru

Rasterećenje opterećenja se fiksira na priključku

Promenljiv ugao zakretanja za fleksibilnu montažu