Sistem E4.1

Serija E4.80 / H4.80 / R4.80

Serie E4.80 / H4.80 / R4.80

 

 

Serija E4.80,   E-lanac®-prečke na svakom članku
Serija H4.80,  E-lanac®-prečke na sv. drugom čl  
Serija R4.80 - Energetska cev-zatvoren lanac

 1. Pravolinijsko kretanje preko principa unutrašnjeg i spoljašnjeg uklapanja članaka
 2. Tiho kretanje zbog ugrađene kočnice na graničniku radijusa
 3. Visoka krutost, visoko opterećenje kod poprečne sile
 4. Za 15% veća zatezna čvrstoća (u odnosu na najbolju staru E4-seriju), bolja dužina bez potpore zbog poboljšanog sistema zaustavljanja i graničnika vertikalnog radijusa
 5. Dostupna je nova prečka za još bržu montažu/demontažu 385.X.Q
 6. Novi unutrašnji modularni sklop uvećava rok trajanja kablova do faktora 4
 7. Verzija NC "bez prednapona" jednostavno okretanje spoljašnjosti bez prerade
 8. Prečke E-lanca® se vade obostrano
 9. Poklopac E-cevi je okretljiv i može da se izvadi
 10. Široka plastična prečka - štiti kablove
4.80 / H4.80R4.80
Unutrašnje širine Bi: 50 do 600 mm
Radijusi savijanja R: 150 do 500 mm
Razmak: 111 mm po članku = 9 članaka/m
Unutrašnje širine Bi: 50 do 600 mm
Radijusi savijanja R: 200 do 500 mm
Razmak: 111 mm po članku = 9 članaka/m

A1=Pokretni deo,      A2=Tačka fiksiranja                   Razmak: 111 mm
Članak po m: 9                                                      Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K


R*1502002503003504005005506001000
H4085086087088089081108120813082108
D2953453954454955456456957451145
K6558159701125128514401755191020703255

Samo za E4.80 i H4.80
Potrebna visina ugradnje je HF = H + 60 mm (kod 3g/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                   X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                       FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom


Kad koristim seriju E4.80, H4.80 ili R4.80:

Kad ne koristim seriju E4.80, H4.80 ili R4.80:

 • Kada je potrebna tiha primena
 • Kod većih brzina i/ili ubrzavanja
 • Za duge staze
 • Za dodatno opterećenje
 • Ako je poželjan E-lanac® sa slabom vibracijom (serija E6.80)
 • Ukoliko je poželjna stabilnost "lake" verzije sa tanjim stranama, zbog cene i prostora (serija 15050 , serija 15150 , serija 19850)
Priključci

Priključak, KMA "pokretan"


Priključak, KMA "nepokretan"


 Preporučuje se kod dužine bez potpore i klizne primene

Za ugradnju na uskom prostoru

 Opcija - ugrađen C-profil-rasterećenje opterećenja sa Chainfix-Clips ili češalj lanca

Otpornost na koroziju

Univerzalna montaža sa svestranim pričvršćivanjem

 Za čvrst spoj

 Za viseće i stojeće primene

  Za viseće i stojeće primene

Univerzalna montaža

C-profil opcija

Otpornost na koroziju

Za čvrst spoj

Za ekstremno ubrzavanje

Za klizno kretanje

Ako prvi deo lanca treba da bude okretljiv