Pumpe za otpadnu vodu i abrazivne medije

Homa H 501 - H 508

De HBP 507 01
  • Navodnjavanje i isušivanje (odvodnjavanje) čiste i prljave vode sa primesama abrazivnih čestica peska ili mulja
  • Pumpa za hitne intervencije u slučaju poplava
  • Smanjenje nivoa podzemnih voda
  • Isušivanje gradilišta, podvožnjaka i šahtova
  • Moguća verzija sa ugrađenim plutajućim plovkom prekidačem
  • uključuje STORZ-fiksnu spojnicu veličine C

Protok: max. 24.6 m³/h
Napor: max. 16 m

Radno kolo: otvoreno sa više lopatica
max. slobodni prolaz krutih čestica: 10 mm
max. temperatura: 35 °C / 60 °C kratkotrajna operacija

Kućište pumpe i motora od nerđajućeg čelika
Radno kolo od nerđajućeg čelika
Zaptivke od NBR