Oprema

Nadzor temperature

Temperaturüberwachung

Standardna verzija
Termalni senzori su termometri sa otporom koji su zaštićeni od ekplozije sa 1x Pt 100 i treba da se zavrnu da kućište ventila.
Potrebna količina zavisi od nominalne širine.
Zaštitna cev za senzor (opcionalno) sa 1 mm debljine zida je od W.- br. 1.4571, glava priključka je od lakog metala (verzija A i C) ili od nerđajućeg čelika (verzija B).
Zaštita: EEx ia IIC T1...T6 (verzija A), EEx d IIC T6 (verzija B) ili EEx d IIC T6 (verzija C).

Upotreba
Nadzor temperature za KITO ekplozivnu cev i zaštitu od detonacije.
Kad se podigne temperatura, termalni senzor mora da pusti signal za aktiviranje zaštitne mere (pokretanje inertgasa ili blokiranje gorivog gasa ili dovod gorive pare i slično). Temperatura treba da bude što je moguće niža, prema PTB-preporuci ≤ 80°C.