Pumpe za otpadnu vodu i abrazivne medije

Homa H 163 - H 179

Baureihe H 163 - H 179

Pumpa za drenažnu i otpadnu vodu s abrazivnim česticama.
Horizontalni prirubnički izlaz DN100.
Ove modele je moguće naručiti u varijanti sa rashladnom košuljicom za suvu ugradnju.

Protok: max. 202 m³/h
napor: max. 54 m

Radno kolo: otvoreno sa više lopatica
max. slobodni prolaz krutih čestica: 25-35 mm
max. temperatura: 35 °C / 60 °C kratkotrajna operacija

Kućište pumpe i motora od sivog liva
Radno kolo od sivog liva
Zaptivke od NBR