Sistem E2

Serija 08

Baureihe 08

Velika otpornost na torziono savijanje, mali razmak za mirno, besprekorno kretanje E2 "mikro"

Unutrašnje širine Bi: 10 do 50 mm
Radijusi savijanja R: 25*, 28, 38, 48 mm
Razmak: 20 mm po članku = 50 članaka/m

A1=Pokretni deo, A2=Tačka fiksiranja                    Razmak: 20 mm
Članak po m: 50
Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

R025*028038048
H707696116
D57607080
K120130160190

 

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 15 mm (kod 0,3 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.                                                                                                          *Radijus 025 samo za art.br. 08.10
 

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja 
X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                       FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom
 Kad koristim seriju 08:

         Kad ne koristim               seriju 08:

  • Ako je poželjno je nesmetano kretanje
  • Ako je poželjna povoljna cena 
  • Ako su poželjne različite vrste priključaka(Quicksnap, Quickfix,.....)
  • Ako je potrebna velika otpornost na torziono savijanje
  • Ako je potrebno otvaranje članaka (serija 09 Zipper serija B09 E2 micro)
  • Ako je potrebno jednostavno popunjavanje utičnica (serija E08 Easy Chain®)
  • Ako je poželjna duža dužina bez potpore (serija E2 mini)
  • Ako je potrebno otvaranje lanca (serija E2 mini)
Priključci

 Jednodelni priključak - čvrsto sedište

 Otpornost na koroziju

 Mogućnost predmontaže

 Pogodan za unutrašnju / spoljašnu širinu lanca

 Dostupan sa ili bez češlja za rasterećenje opterećenja