Sistem E2

Serija 2600 / 2700

Baureihe 2600 / 2700

Serija 2600 - otvara se sa unutrašnjeg radijusa, E2/000 "medium"
Serie 2700 - otvara se sa spoljašnjeg radijusa,  E2/000 "medium"


Dupli granični sistem za veliku dužinu bez potpore, optimirani sistem otvaranja za brzo otvaranje prečki, opciono sa leve ili desne strane, Velika snaga prečki, E2/000 "medium"

26002700
Unutrašnje širine Bi: 50 do 175 mm
Radijusi savijanja R: 63 do 250 mm
Razmak: 56 mm po članku = 18 članaka/m

A1=Pokretni deo, A2=Tačka fiksiranja                    Razmak: 56 mm
Članak po m: 18
Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

R063075100125150200250
H180200250300350450550
D140150175200225275325
K335375475550650825925

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 35 mm (kod 2 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.

Dužina bez potpore

Zavisnost dužine bez potpore od dodatnog opterećenja                                                  X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom     FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom

Kad koristim seriju 2700 ili 2600: Kad ne koristim seriju 2700 ili 2600:
  • Ako treba da se otvori u spoljašnjem radijusu
  • Ako je poželjna ugradnja rasterećenja opterećenja u regionu priključka
  • Potreban promenljiv raspored unutrašnjosti
  • Dug rok trajanja
  • Jednostavna montaža
  • Ako je potrebna maksimalna stabilnost (Sistem E4.1 Serija E4.32)
  • Za jednostavnu primenu (Easy Chain®, E 26)
  • Cevi sa manjim radijusom savijanja 075 (energetske cevi E2, serija R580
Priključci


Priključak "pokretan" - standardan


Priključak "nepokretan"

Preporučuje se kod primene dužine bez potpore i sa potporom.

 Kod uskog prostora ugradnje
 Ćešalj za rasterećenje opterećenja
Promenljiv ugao zakretanja za fleksibilnu montažu

Razne opcije montiranja(pokretan) E-lanca® na tačku fiksiranja i/ili na pokretni deo zbog fleksibilne montaže priključka.


 Preporučuje se kod primene dužine bez potpore i sa potporom.

Za ekstremno ubrzavanje i velike brzine

 Kod uskog prostora   ugradnje
 Ćešalj za rasterećenje opterećenja
 Promenljiv ugao zakretanja za fleksibilnu montažu

Razne opcije montiranja (pokretan) E-lanca® na tačku fiksiranja i/ili na pokretni deo zbog fleksibilne montaže priključka.


KMA "nepokretan" Priključak

KMA "pokretan" Priključak

 C-Profil može da se postavi sa unutrašnjeg ili spoljašnjeg radijusa E-cevi 
 Spoj pomoću zavrtanja je moguć izvan proseka lanca  Preporučuje se kod primene dužine bez potpore i sa potporom.
Za ekstremno ubrzavanje i velike brzine
 Univerzalna montaža sa mogućnosti učvršćivanja svih strana

 C-Profil može da se postavi sa unutrašnjeg ili spoljašnjeg radijusa E-cevi
 Spoj pomoću zavrtanja je moguć izvan proseka lanca  Preporučuje se kod primene dužine bez potpore i sa potporom.
Za uzak prostor montaže  Univerzalna montaža sa mogućnosti učvršćivanja svih strana


Čelični priključci 

Za čvrsto povezivanje
 Set (dvodelni) za sve širine lanaca
 Električno provodni 
Spoj pomoću zavrtanja je moguć izvan proseka lanca