Sistem E2

Serija 11.080

Baureihe 11.080

Nova primena sa debljim člancima, dupli granični sistem za duži rok trajanja i veliku dužinu bez potpore, priključak sa ugrađenim rasterećenjem opterećenja, spoljašnost je otporna na prljavštinu, jednodelni dizajn, stabilno izvršenje, E2 "mini"

Unutrašnje širine Bi: 80 mm
Radijusi savijanja R: 38 mm
Razmak: 30,5 mm po članku = 33 članaka/m

A1=Pokretni deo, A2=Tačka fiksiranja                      Razmak: 30,5 mm
Članak po m: 33
Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

R038
H110
D90
K185

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 20 mm (kod 0,5 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.   

Dužina bez potpore

Zavisnost dužine bez potpora od dodatnog opterećenja                                                                                                    X-osa: Dužina bez potpora u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                           FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom
 Kad koristim seriju 11.080: Kad ne koristim seriju 11.080:
  • Kod uskog prostora
  • Kad se preklapaju mnogi električni kablovi
  • Ako je potrebno otvaranje članaka
  • slična širina/visina iz serije Zipper
  • Ako je potrebno lako dopunjavanje utičnica
  • Slična širina/visina iz serije Easy Chain®

 

Priključci


Priključak, set

 Jednodelni priključak- čvrsto sedište

 Otporan na koroziju

 Mogućnost predmontaže

 Pogodan za unutrašnju / spoljašnu širinu lanca

 Dostupan sa ili bez češlja za rasterećenje opterećenja